Skip to Content

Usein kysyttyä vuorottelukorvauksesta

Haluaisin jäädä vuorotteluvapaalle, mutta en ole varma, riittääkö työhistoriani. Voitteko tarkistaa työhistoriani pituuden?

Sinulla on oltava 20 vuotta työhistoriaa ennen vuorotteluvapaalle jäämistä. Kassa voi tarkistaa työhistoriasi pituuden Eläketurvakeskuksen otteesta. Lähetä kassalle viesti eAsioinnin ”viestintä” -osion kautta, jossa pyydät kassaa tutkimaan työhistoriasi pituuden.  Kassa laskee kertyneet työvuotesi ja ilmoittaa sinulle työhistoriasi keston.

 

Mitä asiakirjoja kassalle tulee toimittaa vuorottelukorvaushakemuksen liitteinä?

Toimita kassalle vuorottelukorvaushakemuksen liitteenä kopio vuorottelusopimuksesta sekä palkkatodistus 52. vuorotteluvapaata edeltävältä kalenteriviikolta.  Kassa tutkii työhistoriasi eläkeotteen perustella, jonka kassa saa suoraan Eläketurvakeskukselta.

Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on yritystoimintaa, toimita kassalle kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestäsi. Jos verotuspäätöstä ei ole vielä yritystoiminnan ajalta käytettävissä, toimita kassalle kopio yrityksen kirjanpidosta yritystoiminnan ajalta. Lisäksi ota yhteyttä TE-toimistoon ja pyydä TE-toimistoa antamaan kassalle lausunto yritystoiminnastasi.

 

Kuinka paljon voin saada vuorottelukorvausta?

Vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia täydestä ansiopäivärahastasi ilman lapsikorotuksia. Korvauksen suuruus lasketaan palkkatulostasi 52 viikon ajalta ennen vuorotteluvapaasi alkua. Voit arvioida vuorottelukorvauksen suuruutta eAsioinnin päivärahalaskurilla.

 

Kuinka kesken vuorotteluvapaani maksettavat lomarahat/lomakorvaukset/ loma-ajan palkka vaikuttaa vuorottelukorvaukseeni?

Lomaraha ja lomakorvaus eivät vaikuta vuorottelukorvauksen määrään eikä niitä tarvitse ilmoittaa kassalle.

Jos sinulle maksetaan vuorotteluvapaasi aikana loma-ajan palkkaa, vuorottelukorvausta ei makseta ajalta, jolle lomapalkkasi kohdistuu. Toimita kassalle palkkalaskelma, josta ilmenee maksettu loma-ajan palkka, sekä selvitys lomasi ajankohdasta.

 

Työskentelen vuorotteluvapaani aikana toiselle työnantajalle. Vaikuttaako se vuorottelukorvaukseeni?

Jos teet muulle kuin omalle työnantajallesi satunnaisesti töitä vuorotteluvapaasi aikana, satunnaisesta työstä saamasi ansiotulo otetaan huomioon vuorottelukorvauksen maksamisessa sovitellun ansiopäivärahan sääntöjen mukaisesti. Sovitellun vuorottelukorvauksen määrää laskettaessa ansiotulosta ei vähennetä ansiopäivärahaa koskevaa suojaosaa.

Jos teet osa-aikatyötä muulle kuin omalle työnantajallesi vuorotteluvapasi aikana, toimita kassalle vuorotteluvapaan muutosilmoitus, osa-aikatyötäsi koskeva työsopimus sekä palkkalaskelma.

 

Milloin vuorottelukorvaus maksetaan?

Jos sinulle on myönnetty vuorottelukorvaus, vuorottelukorvaus maksetaan tilillesi kerran kuukaudessa kuukauden toisen täyden viikon keskiviikkona. Vuorottelukorvausta tarvitsee hakea vain kerran, jonka jälkeen maksut tehdään automaattisesti (jos vuorotteluvapaasi aikana ei tapahdu korvaukseesi vaikuttavia muutoksia).

Back to top