Skip to Content

Usein kysyttyä lomautuksesta

Minut lomautetaan, mitä minun pitää tehdä?

Ilmoittaudu heti ensimmäisenä lomautuspäivänä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston Oma asiointi- verkkopalvelussa.

  • Tunnistautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
  • TE-toimistoon ei tarvitse toimittaa asiakirjoja ilmoittautumisen yhteydessä, vaan TE-toimisto pyytää lomautustodistuksen tarvittaessa.

 

Miten haen lomautusajalta päivärahaa?

Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassan eAsioinnissa kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

Toimita hakemuksen mukana ainakin seuraavat liitteet:

  • kopio työsopimuksesta
  • palkkatodistus vähintään 26 lomautusta edeltävältä viikolta
  • kopio lomautusilmoituksesta

Nopeutat hakemuksesi käsittelyä toimittamalla palkkatiedot hakemuksesi liitteenä. Työttömyyskassat ovat saaneet palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, mutta tulorekisterin tiedot ovat usein olleet puutteellisia.

Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta.

 

Mikä tulee olemaan päivärahani suuruus?

Jos haluat, voit itse arvioida tulevan päivärahasi määrän kassan nettisivuilla olevan päivärahalaskurin avulla. Työttömyyskassa antaa lopullisen päätöksen päivärahan määrästä sitten, kun hakemus on käsitelty.

 

Mistä voin tarkistaa, missä vaiheessa hakemukseni käsittely on?

Hakemusten käsittelyaikaa voit seurata kassan nettisivuilla.

 

Sairastuin lomautuksen aikana. Miten toimin?

Jos saat työttömyyskassalta ansiopäivärahaa ja sairastut, voit jatkaa päivärahan hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta. Sairausloman pitkittyessä voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Työttömyyskassa maksaa sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa, jos siirryt työttömyyskassan maksamalta ansiopäivärahalta Kelan sairauspäivärahalle.

 

Otetaanko minulta viiden päivän omavastuuaika lomautuksen alkaessa?

Työttömyyskassa maksaa päivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava aika.

Huom! Väliaikaisen lakimuutoksen johdosta päivärahaa maksetaan työttömyyden alusta alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

 

Vaikuttaako päivärahan maksamiseen se, miten olen lomautettuna?

Päivärahan maksamisen kannalta selkein lomautustapa on olla lomautettuna kokoaikatyöstä aina kokonaisia kalenteriviikkoja tai kokonaisia työpäiviä kalenteriviikon aikana (ns. lyhennetty työviikko). Tällöin maksamme lomautuspäiviltä täysimääräisen päivärahan. Työpäiviltä ei makseta päivärahaa.

Jos sinulla on kuitenkin lyhennetyn työviikon aikana myös muuta tuloa, kuten yritystoimintaa, kuulut sovitellun päivärahan piiriin. Tässä tapauksessa huomioimme lomauttavan työnantajan maksaman palkkatulon sekä yritystulon, ja maksamme soviteltua päivärahaa.

Jos lomautus toteutetaan niin, että päivittäistä työaikaa lyhennetään, maksamme soviteltua päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että saamasi palkkatulot vähentävät hakujaksolla maksettavan päivärahan määrää.

Maksamme soviteltua päivärahaa myös, jos sinut lomautetaan osa-aikatyöstä lyhennetylle työviikolle, tai sinulla on kalenteriviikon aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä, että lyhennettyjä työpäiviä.

Huom! Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kuluta enimmäismaksuaikaa ajalla 16.3.-31.12.2020.

 

 

Back to top