Skip to Content

Työttömyyskassan varautuminen koronavirukseen

Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassa haluaa varmistaa työttömyysetuuksien maksatuksen ja toiminnan sujuvuuden kaikissa tilanteissa. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi olemme päättäneet lopettaa hakijoiden henkilökohtaisen palvelun toimistolla, ja kehotamme toimittamaan hakemukset ja liitteet sähköisesti kassan eAsioinnissa tai postitse. Jos sinun on välttämätöntä tuoda työttömyyskassalle dokumentteja, voit jättää ne kassan toimiston postiluukkuun.

Koronaviruksen vaikutus ansiopäivärahaan

Jos saat työttömyyskassalta ansiopäivärahaa ja sairastut, voit jatkaa päivärahan hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta. Sairausloman pitkittyessä voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Työttömyyskassa maksaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa, jos siirryt työttömyyskassan maksamalta ansiopäivärahalta Kelan sairauspäivärahalle.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta. Jos siis olet osa-aikatyössä ja haet kuukausittain soviteltua päivärahaa, voit hakea jatkossakin soviteltua ansiopäivärahaa, vaikka saisit tartuntatautipäivärahaa siltä osin kuin sinulle on aiheutunut ansionmenetystä osa-aikaisesta työstä. Näissä tilanteissa sovitellun työttömyyspäivärahan maksaminen perustuu osa-aikatyöstä saatuihin tuloihin ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa tartuntatautipäivärahalla vähennettynä.

Koronan seurauksena lomautukset voivat olla mahdollisia

Lomautukset voivat johtua esimerkiksi matkustusrajoitteista, kulutuksen vähenemisestä tai siitä, että merkittävä osa työyhteisöstä on karanteenissa. Työnantajan on annettava lomautusilmoitus 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

Huom! Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen, jolla lomautusilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään. Työnantajan on siis ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Lakimuutos on voimassa 1.4.2020 – 30.6.2020.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu verkossa työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

Kelan tartuntatautipäiväraha

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos sinut määrätään olemaan poissa työstä (karanteeni) koronaviruksen vuoksi. Jos olet alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ja lapsi on määrätty karanteeniin, etkä voi tästä syystä mennä töihin, on sinulla oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos olisit ollut työssä. Jos toimit yrittäjänä, päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

 

Back to top