Skip to Content

Työhistoriaan perustuvan korotusosan maksaminen päättyi

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain takia korotetun ansio-osan maksaminen 20 vuoden työhistorian perusteella on päättynyt. Henkilöille, joiden työsuhde päättyi ennen 1.1.2017, korotusosaa voitiin kuitenkin maksaa 30.6.2017 asti.

Maksaminen päättyi 1.7.2017 lukien, vaikka maksupäiviä olisi jäljellä enimmäisajasta. Ansiopäivärahan maksaminen jatkuu normaalisuuruisena.

Back to top