Skip to Content

Nopeutat ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyä toimittamalla tarvittavat liitteet

Toimittamalla oikeat liitteet ansiopäivärahahakemukseesi nopeutat hakemuksesi käsittelyä. Ansiopäivärahahakemuksen liitteiden tarve riippuu tilanteestasi. Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa, toimita kassalle hakemuksesi liitteenä kopio työsopimuksestasi sekä palkkatodistus 26 työttömyyttä edeltävältä viikolta. Palkkatodistuksessa tulee eritellä lomarahat, lomakorvaukset, mahdollisesti maksetut tulospalkkiot sekä palkattomat poissaolot ja niiden ajankohdat.

Lisäksi (tilanteestasi riippuen) hakemuksen liitteeksi voidaan tarvita: 

  • Viikkotuntiselvitys, jos olet tehnyt osa-aikatyötä tai sinulla on ollut samanaikaisesti useita työnantajia
  • Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta.
  • Kopio kirjallisesta työsopimuksesta. Jos olet tehnyt suullisen työsopimuksen voit toimittaa selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista.
  • Muutosverokortti etuutta varten.
  • Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.
  • Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista.
  • Palkkalaskelma osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista.
  • Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuukausittainen tuloslaskelma.
  • Todistus opiskelusta (esim. tutkintotodistus ja opintorekisteriote), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen.
Back to top