Skip to Content

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisia lakimuutoksia

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisia muutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysetuuden hakemiseen ja saamiseen. Muutokset ovat väliaikaisia ja  koskevat pääsääntöisesti 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia.

Lakimuutos, jolla parannetaan väliaikaisesti työttömyysturvaa

 • Päivärahaa maksetaan työttömyyden alusta alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.2020 – 6.7.2020.
 • 26 viikon työssäoloedellytys puolittuu 13 viikkoon. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, ja joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Muutos ei koske hakijoita, joiden enimmäisajan maksaminen on kesken 16.3.2020.
 • Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien ns. ei omistavia perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskee 52 viikosta 26 viikkoon.
 • Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kuluta enimmäismaksuaikaa ajalla 16.3.2020 – 30.6.2020.

Muutoksia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen.

Lakimuutos, joka laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen, sekä nopeuttaa työttömyysetuuden hakemista ja saamista

Eduskunta hyväksyi 30.3.2020 lakimuutoksen, jonka tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä. TE-toimisto ei väliaikaisesti 16.3.2020-31.7.2020 tutki poikkeustilanteessa lomautetuilta mm:

 • lomautetun yritystoimintaa  tai omaa työtä
 • opiskelua
 • lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää kuitenkin jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Lakimuutos lomautusten ilmoitusajan ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoajan väliaikaisesta lyhentämisestä

 • Työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään.
 • Työnantajalla on jatkossa oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
 • Työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
 • Työntekijän takaisinottovelvollisuutta pidennetään yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana.

Nämä lakimuutokset ovat voimassa 1.4.2020 – 30.6.2020

 

 

 

Back to top