Skip to Content

TOIMINTAOHJEITA JOS LOMAUTUS UHKAA

Koronavirusepidemian seurauksena lomautukset voivat olla mahdollisia. Lomautukset voivat johtua esimerkiksi matkustusrajoitteista, kulutuksen vähenemisestä tai siitä, että merkittävä osa työyhteisöstä on karanteenissa.

Työnantajan on annettava lomautusilmoitus pääsääntöisesti 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Huom! Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen, jolla lomautusilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään. Työnantajan on siis ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Lakimuutos on voimassa 1.4.2020 – 31.12.2020.

 

TOIMI NÄIN, JOS SINUT LOMAUTETAAN:

 1. Ilmoittaudu heti ensimmäisenä lomautuspäivänä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston Oma asiointi- verkkopalvelussa.
  • Tunnistautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
  • TE-toimistoon ei tarvitse toimittaa asiakirjoja ilmoittautumisen yhteydessä, vaan TE-toimisto pyytää lomautustodistuksen tarvittaessa.
 2. Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassan eAsioinnissa kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.
 3. Toimita hakemuksen mukana ainakin seuraavat liitteet:
  • kopio työsopimuksesta
  • palkkatodistus vähintään 26 lomautusta edeltävältä viikolta. Huom! Jos 26 viikon työssäoloedellytys ei täyty, riittää 13 viikon palkkatodistus, jos yksi työskentelyviikko löytyy 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta. (Laki voimassa 31.12.2020 saakka)
  • kopio lomautusilmoituksesta
 4. Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta, sitä vanhemmat hakemukset hylätään.
 5. Jos haluat, voit itse arvioida tulevan päivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla. Työttömyyskassa antaa lopullisen päätöksen päivärahan määrästä sitten, kun hakemus on käsitelty.
 6. Kassa saa verokorttitiedot suorasiirtona verottajalta. Palkkaa varten tarkoitettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan niin, että ansiopäivärahasta suoritettava ennakonpidätys on vähintään 25 %. Voit halutessasi hankkia muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan muutosverokorttisi prosenteilla ilman korotuksia.
 7. Työttömyyskassa maksaa päivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava aika. HUOM! Päivärahaa maksetaan ilman viiden päivän  omavastuuaikaa, jos omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.
 8. Hakemusten käsittelyaikaa voit seurata kassan nettisivuilla
 9. Jos tarvitset neuvoja, voit ottaa yhteyttä kassaan eAsioinnin kautta tai soittaa kassan puhelinpäivystykseen, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.30 – 13.30 numerossa 09 6132 3224.

Toimitathan hakemuksen ja liitteet sähköisesti tai postitse, sillä kassan toimisto ei ota tällä hetkellä vastaan asiakkaita.

Lisätietoa päivärahan maksamisesta lomautuksen ajalta löydät täältä: Lomautetun työttömyysturva.

 

NYKYISET HAKIJAT: 

Jos saat työttömyyskassalta ansiopäivärahaa ja sairastut, voit jatkaa päivärahan hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta. Sairausloman pitkittyessä voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Työttömyyskassa maksaa sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa, jos siirryt työttömyyskassan maksamalta ansiopäivärahalta Kelan sairauspäivärahalle.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta.

Jos siis olet osa-aikatyössä ja haet kuukausittain soviteltua päivärahaa, voit hakea jatkossakin soviteltua ansiopäivärahaa, vaikka saisit tartuntatautipäivärahaa siltä osin kuin sinulle on aiheutunut ansionmenetystä osa-aikaisesta työstä. Näissä tilanteissa sovitellun työttömyyspäivärahan maksaminen perustuu osa-aikatyöstä saatuihin tuloihin ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa tartuntatautipäivärahalla vähennettynä.

Back to top