Skip to Content

Kategoria: Ajankohtaista

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta […]

Vuoden 2018 verokortit  

Työttömyyskassa saa 1.2.2018 voimaan tulevat verotiedot suoraan verottajalta, joten verokorttia ei tarvitse lähettää työttömyyskassalle. Työttömyyskassa saa verotiedot suoraan, jos olet ollut ERTOn työttömyyskassan jäsen joulukuussa 2017. Verottajan ohjeistuksen mukaan työttömyysetuudesta pidätetään veroa vähintään 25 prosenttia. Halutessasi voit tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Muutosverokortin tiedot eivät välity automaattisesti, joten se tulee lähettää työttömyyskassalle. Jos muutosverokortti on […]

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön

Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan jatkossa vasta 4 kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa ottamaan työtä vastaan pitkän matkan päästä eli korvata työmatka- ja muuttokuluja. […]

Sähköiset viestit siirtyvät eAsiointiin

1.12.2017 alkaen emme vastaa asiakysymyksiin sähköpostitse. Voit lähettää kysymyksesi kassalle tietoturvallisesti eAsiointimme kautta. EAsioinnin välityksellä lähetettyihin viesteihin pyritään vastaamaan kolmen työpäivän kuluessa. Voit edelleen lähettää liitteitä kassalle sähköpostitse (ei-suojattu yhteys). Tietoturvasyistä suosittelemme käyttämään liitteiden toimittamiseen kassan eAsiointia, joka toimii suojatussa yhteydessä. Palvelemme viranomaisia ja muita sidosryhmiä  edelleen sähköpostitse. Muistutamme, ettei kassan sähköposti ole suojatussa yhteydessä. Tästä johtuen emme suosittele […]

EAsioinnissa uusi ominaisuus: salasanan vaihtaminen

Salasanan vaihtaminen on nyt mahdollista eAsioinnissamme. Voit vaihtaa eAsioinnin salasanasi kohdasta ”omat tiedot” –>  ”salasanan vaihto”. Uuden salasanan tulee olla 6-12 merkkiä pitkä. Salasanassa sallittuja merkkejä ovat isot ja pienet kirjaimet A-Z ja numerot. Uutta salasanaa käytetään, kun seuraavan kerran kirjaudut sähköiseen asiointiin.

Muutoksia Postin jakelussa

Posti on lopettanut kirjepostin jakamisen tiistaisin 18.7.2017 alkaen. Tästä syystä viikonlopun aikana tai maanantaina lähetetyt kirjeet saapuvat työttömyyskassalle aikaisempaa hitaammin. Esimerkiksi maanantaina lähetetty kirje saapuu kassalle aikaisintaan keskiviikkona. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jos lähetät hakemuksesi kassalle eAsioinnin kautta, vältät postin jakelun lykkääntymisestä aiheutuvan viivästyksen hakemuksesi käsittelyssä. Easioinnin ”hakemukset” -osiosta voit toimittaa kassalle hakemuksesi ja hakemuksesi käsittelemiseksi […]

Työhistoriaan perustuvan korotusosan maksaminen päättyi

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain takia korotetun ansio-osan maksaminen 20 vuoden työhistorian perusteella on päättynyt. Henkilöille, joiden työsuhde päättyi ennen 1.1.2017, korotusosaa voitiin kuitenkin maksaa 30.6.2017 asti. Maksaminen päättyi 1.7.2017 lukien, vaikka maksupäiviä olisi jäljellä enimmäisajasta. Ansiopäivärahan maksaminen jatkuu normaalisuuruisena.

Liikkuvuusavustus

Kenellä oikeus liikkuvuusavustukseen? Oikeus liikkuvuusavustukseen on työttömyysetuuteen oikeutetulla henkilöllä hänen vastaanottaessa kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Työsuhteen keston tulee olla vähintään kaksi kuukautta ja työajan tulee olla keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Työttömyyskassa tutkii avustuksen edellytykset työsuhteen alussa. Työmatkan kesto arvioidaan työsuhteen alkaessa. […]

Back to top