Skip to Content

Korotettu ansio-osa

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivän ajalta henkilölle, joka osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työ- ja elinkeinotoimistossa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös palveluiden väliseltä ajalta, mikäli väli on enintään seitsemän (7) kalenteripäivää. Työssäoloehdon uudelleen täyttyminen nollaa maksetut päivät 200 päivän kertymästä. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 209 € vuonna 2021), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %. Voit arvioida korotetun ansio-osan vaikutusta ansiopäivärahaan Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta löytyvällä päivärahalaskurilla www.tyj.fi

Back to top