Skip to Content

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on etuus, jota työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden tai lomautuksen ajalta.  Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Ansiopäivärahan maksaminen perustuu työttömyysturvalakiin (1290/2002).

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos hakija on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä työvoimapoliittiset edellytykset. Lisäksi hakijan tulee täyttää ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset:

  • on kokonaan tai osittain työtön
  • on ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakee kokoaikatyötä
  • on työttömyyskassan jäsen
  • 17-64 vuoden ikä (lomautustilanteessa 17-68-vuotias)
  • asuu Suomessa

 

Back to top