Skip to Content

Aktiivimallin ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso on päättynyt

Aktiivimallin päivärahaa koskevien alentamispäätösten antaminen saattaa pidentää hakemusten käsittelyaikoja. Jotta kassa voi keskittyä hakemusten käsittelyyn, toivomme, että hakijat eivät ottaisi yhteyttä kassaan kysyäkseen aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä. Hakijat voivat rauhassa odottaa kassan antamaa päätöstä päivärahan tasosta.

Aktiivimallin ensimmäinen tarkastelujakso alkoi vuoden alussa ja on päättynyt maaliskuun lopussa henkilöillä, jotka ovat saaneet päivärahaa yhtäjaksoisesti vuoden 2018 alusta lukien. Jos aktiivisuusedellytys ei ole täyttynyt tarkastelujaksolla, hakijan päivärahaa alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän tarkastelujakson ajaksi. Kun hakijan ansiopäivärahan määrä muuttuu, täytyy kassan antaa siitä päätös.

Työttömyyskassa on jo antanut ensimmäisiä päätöksiä ansiopäivärahan alentamisesta. Koska ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen, huomattava osa päätöksistä annetaan vasta toukokuussa.

Alentamispäätösten antaminen saattaa pidentää päivärahahakemusten käsittelyaikaa ja aiheuttaa ruuhkaa puhelinpalvelussa.  Suosittelemme varautumaan päivärahahakemusten tavallista pidempään käsittelyaikaan.

Työttömyyskassa toivoo, että hakijat eivät ottaisi kassaan yhteyttä vain kysyäkseen aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä, vaan odottaisivat rauhassa joko alennetusta ansiopäivärahasta annettavaa päätöstä tai ansiopäivärahan maksamista entisen suuruisena. Näin työttömyyskassa voi keskittyä hakemusten käsittelyyn.

Back to top