Skip to Content

Aktiivimallin alentamispäätöksiä annetaan paljon toukokuussa

Aktiivimallin päivärahaa koskevien alentamispäätösten antaminen saattaa pidentää hakemusten käsittelyaikoja. Suosittelemme varautumaan tavallista pidempään käsittelyaikaan.  Jotta kassa voi keskittyä hakemusten käsittelyyn, toivomme, että hakijat eivät ottaisi yhteyttä kassaan kysyäkseen aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä. Hakijat voivat rauhassa odottaa kassan antamaa päätöstä päivärahan tasosta.

Kun hakijan ansiopäivärahan määrä muuttuu, täytyy kassan antaa siitä päätös. Jos aktiivisuusedellytys ei ole täyttynyt 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana, ansiopäivärahaa alennetaan 4,65 %.  Koska ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen, huomattava osa päivärahan alentamista koskevista päätöksistä annetaan vasta toukokuussa.

Alentamispäätösten antaminen saattaa pidentää päivärahahakemusten käsittelyaikaa ja aiheuttaa ruuhkaa puhelinpalvelussa. Suosittelemme varautumaan päivärahahakemusten tavallista pidempään käsittelyaikaan.

Työttömyyskassa toivoo, että hakijat eivät ottaisi kassaan yhteyttä vain kysyäkseen aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä, vaan odottaisivat rauhassa joko alennetusta ansiopäivärahasta annettavaa päätöstä tai ansiopäivärahan maksamista entisen suuruisena. Näin työttömyyskassa voi keskittyä hakemusten käsittelyyn.

Back to top